Noordoost Fryslân

In rustige draf of in volle galop door het oudste cultuurlandschap van Nederland, Noordoost Fryslân. Voor mensen die er te paard op uit gaan is er in het noordoosten van Fryslân een netwerk van 26 men- en ruiterroutes uitgestippeld. 


Het beeld van dit deel van Fryslân kenmerkt zich door een gevarieerd landschap van wadden en wouden. Een uitgestrekt klei en terpenlandschap met kwelders, terpdorpjes, dijken, sluizen, fraaie boerderijen en zilte graslanden in het noorden. De weidse vlakten van 'It Noarder-leech bij Marrum en Nationaal Nationaal Landschap Noardlike Park Lauwersmeer zijn in trek bij natuurliefhebbers. Wat meer naar het oosten en zuiden, onder de lijn Dokkum-Kollum, begint het Friese Woudengebied. Met het Nationaal Landschap De Noardlike Fryske Wâlden een streek met een heel eigen karakter. Hier wordt het landschap bepaald door kleine weilanden, oude zandpaden, maar vooral ook door pingoruïnes en mooi intact gebleven houtwallen en elzensingels. 

Deze mooie Friese regio biedt volop paardrijplezier. Zeker nu de regio maar liefst 600 km. aan men- en ruiterroutes heeft langs eeuwenoude landschapselementen en sfeervolle dorpjes. Dwars door natuurgebieden en langs plaatsjes als Hegebeintum, Paesens-Moddergat en Oostmahorn Op de routes langs de Waddenzee en het Lauwersmeer voelt u de wind en ruikt u de typische geuren van de zee. 

Ook in het beschutte coulisselandschap van de Friese Wouden vindt u een aantal aantrekkelijke rijroutes. De gebieden rond Eastermar, Harkema en de Trynwâlden zijn met elkaar verbonden via zandpaden en andere geschikte wegen. 

 

Op de rug van uw trouwe viervoeter kunt u de omgeving veilig en in alle rust verkennen. Natuurlijk zijn de routes ook geschikt voor menners. Laat u het mennen liever over aan een koetsier dan zijn hiervoor mogelijkheden. Langs de routes zijn voldoende adressen te vinden voor paardenverhuur, stalling en paardvriendelijke logies. Kortom, NoordoostFryslân, dé ideale plek voor hoefgekletter, frisse lucht en een mooi landschap.