Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden: Folkersma Routing en Sign zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te laten zijn. Folkersma Routing en Sign kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is. 


Folkersma Routing en Sign is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie. Folkersma Routing en Sign kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. Folkersma Routing en Sign is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot enhet gebruik van deze site. Folkersma Routing en Sign heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen. 


Folkersma Routing en Sign kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn. Folkersma Routing en Sign is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen. 

 

Copyright 

De website Paardrijden Fryslan is eigendom van Folkersma Routing en Sign. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst en de vormgeving, behoren toe aan Folkersma Routing en Sign. De inhoud van deze websites mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Folkersma Routing en Sign worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.